આવતીકાલે તા.22-08-2020 ના રોજ 'ગણેશ ચતુર્થી' અને 'સંવત્સરી'ના પાવન પર્વ નિમિત્તેની સૌ ગુજરાતવાસીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવતા ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

આવતીકાલે તા.22-08-2020 ના રોજ 'ગણેશ ચતુર્થી' અને 'સંવત્સરી'ના પાવન પર્વ નિમિત્તેની સૌ ગુજરાતવાસીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવતા ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote

આવતીકાલે તા.22-08-2020 ના રોજ 'ગણેશ ચતુર્થી' અને 'સંવત્સરી'ના પાવન પર્વ નિમિત્તેની સૌ ગુજરાતવાસીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવતા ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0