• રાજ્યના તેજસ્વી,જરૂરિયાતમંદ અને યોગ્યતા પ્રાપ્ત વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક કારકિર્દીના વિકાસમાં નિર્ણાયક બની મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના • 2,14,176 વિદ્યાર્થીઓએ આ યોજનાનો લાભ લીધો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• રાજ્યના તેજસ્વી,જરૂરિયાતમંદ અને યોગ્યતા પ્રાપ્ત વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક કારકિર્દીના વિકાસમાં નિર્ણાયક બની મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના

• 2,14,176 વિદ્યાર્થીઓએ આ યોજનાનો લાભ લીધો

• રાજ્યના તેજસ્વી,જરૂરિયાતમંદ અને યોગ્યતા પ્રાપ્ત વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક કારકિર્દીના વિકાસમાં નિર્ણાયક બની મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના • 2,14,176 વિદ્યાર્થીઓએ આ યોજનાનો લાભ લીધો

Let's Connect

sm2p0