👉 ગુજરાતમાં 21 મે થી 27 મે સુધી ‘હું પણ કોરોના વોરિયર’ અભિયાનની જાહેરાત કરતા મુખ્યપ્રધાન વિજયભાઈ રૂપાણી 👉 પરિવારના વડીલો અને બાળકોને ઘરમાં જ રહેવાની ફરજ પાડીએ 👉 માસ્ક પહેર્યા વગર અને કારણ વગર ઘરની બહાર ન નિકળીએ

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

👉 ગુજરાતમાં 21 મે થી 27 મે સુધી ‘હું પણ કોરોના વોરિયર’ અભિયાનની જાહેરાત કરતા મુખ્યપ્રધાન વિજયભાઈ રૂપાણી

👉 પરિવારના વડીલો અને બાળકોને ઘરમાં જ રહેવાની ફરજ પાડીએ

👉 માસ્ક પહેર્યા વગર અને કારણ વગર ઘરની બહાર ન નિકળીએ
#HuPanCoronaWarrior

👉 ગુજરાતમાં 21 મે થી 27 મે સુધી ‘હું પણ કોરોના વોરિયર’ અભિયાનની જાહેરાત કરતા મુખ્યપ્રધાન વિજયભાઈ રૂપાણી 👉 પરિવારના વડીલો અને બાળકોને ઘરમાં જ રહેવાની ફરજ પાડીએ 👉 માસ્ક પહેર્યા વગર અને કારણ વગર ઘરની બહાર ન નિકળીએ #HuPanCoronaWarrior

Let's Connect

sm2p0