પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિતે 21 જૂન,2020ના રોજ સવારે 6:30 કલાકે રાષ્ટ્રને સંબોધશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat

InternationalYogaDay2020

BJP | BJP Gujarat,  InternationalYogaDay2020

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિતે 21 જૂન,2020ના રોજ સવારે 6:30 કલાકે રાષ્ટ્રને સંબોધશે

લાઈવ નિહાળો :
• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat

#InternationalYogaDay2020

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિતે 21 જૂન,2020ના રોજ સવારે 6:30 કલાકે રાષ્ટ્રને સંબોધશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat #InternationalYogaDay2020

Let's Connect

sm2p0