અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત ફલાવર શો 2020 નો પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja,શ્રી Ishwarsinh Patel તથા મેયર શ્રી Bijal Patel સહિતના ધારાસભ્યશ્રીઓ -આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત ફલાવર શો 2020 નો પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja,શ્રી Ishwarsinh Patel તથા મેયર શ્રી Bijal Patel સહિતના ધારાસભ્યશ્રીઓ -આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત ફલાવર શો 2020 નો પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja,શ્રી Ishwarsinh Patel તથા મેયર શ્રી Bijal Patel સહિતના ધારાસભ્યશ્રીઓ -આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0