આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન 👉 મોદી સરકારે લીધેલા નીતિગત નિર્ણયોનું પરિણામ 👉 મુખ્ય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓ કોરોના દરમિયાન એપ્રિલ 2020માં ઘોષિત થયેલ પ્રોડક્શન લિન્કડ ઈન્સેટિવ (PLI) યોજના હેઠળ ભારતમાં રોકાણ કરવા પ્રતિબદ્ધ છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન

👉 મોદી સરકારે લીધેલા નીતિગત નિર્ણયોનું પરિણામ

👉 મુખ્ય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓ કોરોના દરમિયાન એપ્રિલ 2020માં ઘોષિત થયેલ પ્રોડક્શન લિન્કડ ઈન્સેટિવ (PLI) યોજના હેઠળ ભારતમાં રોકાણ કરવા પ્રતિબદ્ધ છે

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન 👉 મોદી સરકારે લીધેલા નીતિગત નિર્ણયોનું પરિણામ 👉 મુખ્ય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓ કોરોના દરમિયાન એપ્રિલ 2020માં ઘોષિત થયેલ પ્રોડક્શન લિન્કડ ઈન્સેટિવ (PLI) યોજના હેઠળ ભારતમાં રોકાણ કરવા પ્રતિબદ્ધ છે

Let's Connect

sm2p0