ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પોલિસી 2020 અંતર્ગત MSME ક્ષેત્રને વધુ મજબૂત અને વેગવંતુ બનાવવા રૂપાણી સરકારે અનેક મહત્વના નિર્ણયો લીધા, જેનાથી આ સેક્ટરમાં વિકાસના નવા આયામો ખુલશે તેમજ નવી રોજગારીઓનું સર્જન થશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પોલિસી 2020 અંતર્ગત MSME ક્ષેત્રને વધુ મજબૂત અને વેગવંતુ બનાવવા રૂપાણી સરકારે અનેક મહત્વના નિર્ણયો લીધા, જેનાથી આ સેક્ટરમાં વિકાસના નવા આયામો ખુલશે તેમજ નવી રોજગારીઓનું સર્જન થશે

ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પોલિસી 2020 અંતર્ગત MSME ક્ષેત્રને વધુ મજબૂત અને વેગવંતુ બનાવવા રૂપાણી સરકારે અનેક મહત્વના નિર્ણયો લીધા, જેનાથી આ સેક્ટરમાં વિકાસના નવા આયામો ખુલશે તેમજ નવી રોજગારીઓનું સર્જન થશે

Let's Connect

sm2p0