ગુજરાતમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ પ્રવૃત્તિ સામે રૂપાણી સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય 👉 ભૂમાફિયાઓને અંકુશમાં લઇ ખેડૂતો અને કાયદેસરના જમીન માલિકોના હિતોનું રક્ષણ કરવા કટિબદ્ધ ગુજરાત સરકાર 👉 ધ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ (પ્રોહિબીશન) એકટ 2020 ને કેબિનેટની મંજૂરી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ પ્રવૃત્તિ સામે રૂપાણી સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય

👉 ભૂમાફિયાઓને અંકુશમાં લઇ ખેડૂતો અને કાયદેસરના જમીન માલિકોના હિતોનું રક્ષણ કરવા કટિબદ્ધ ગુજરાત સરકાર

👉 ધ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ (પ્રોહિબીશન) એકટ 2020 ને કેબિનેટની મંજૂરી

ગુજરાતમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ પ્રવૃત્તિ સામે રૂપાણી સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય 👉 ભૂમાફિયાઓને અંકુશમાં લઇ ખેડૂતો અને કાયદેસરના જમીન માલિકોના હિતોનું રક્ષણ કરવા કટિબદ્ધ ગુજરાત સરકાર 👉 ધ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ (પ્રોહિબીશન) એકટ 2020 ને કેબિનેટની મંજૂરી

Let's Connect

sm2p0