રૂપાણી સરકારે જાહેર કરેલી ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પોલિસી 2020થી ઉદ્યોગોની સાથે સંતુલિત પ્રાદેશિક વિકાસ થશે તેમજ આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પને ચરિતાર્થ કરવામાં ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારે જાહેર કરેલી ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પોલિસી 2020થી ઉદ્યોગોની સાથે સંતુલિત પ્રાદેશિક વિકાસ થશે તેમજ આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પને ચરિતાર્થ કરવામાં ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે.

રૂપાણી સરકારે જાહેર કરેલી ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પોલિસી 2020થી ઉદ્યોગોની સાથે સંતુલિત પ્રાદેશિક વિકાસ થશે તેમજ આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પને ચરિતાર્થ કરવામાં ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે.

Let's Connect

sm2p0