ટેન્ટ સીટી નર્મદા ખાતે ચાલી રહેલ ઇન્ડિયા આઈડિયાસ કોન્ક્લેવ - 2020 માં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી રવિ શંકર પ્રસાદ, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી રામ માધવજી, શ્રી ભુપેન્દ્ર યાદવજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ટેન્ટ સીટી નર્મદા ખાતે ચાલી રહેલ ઇન્ડિયા આઈડિયાસ કોન્ક્લેવ - 2020 માં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી રવિ શંકર પ્રસાદ, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી રામ માધવજી, શ્રી ભુપેન્દ્ર યાદવજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ટેન્ટ સીટી નર્મદા ખાતે ચાલી રહેલ ઇન્ડિયા આઈડિયાસ કોન્ક્લેવ - 2020 માં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી રવિ શંકર પ્રસાદ, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી રામ માધવજી, શ્રી ભુપેન્દ્ર યાદવજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0