અમદાવાદ ખાતે આયોજિત ટાઈમ્સ આર્ટફેસ્ટ 2020 નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે આયોજિત ટાઈમ્સ આર્ટફેસ્ટ 2020 નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ ખાતે આયોજિત ટાઈમ્સ આર્ટફેસ્ટ 2020 નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0