નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કે.પી.વિદ્યાર્થી ભવન ખાતે નવી મલ્ટીસ્ટોરી બિલ્ડીંગના પ્રોજેક્ટ વિઝન 2020 નો શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ યોજાયો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કે.પી.વિદ્યાર્થી ભવન ખાતે નવી મલ્ટીસ્ટોરી બિલ્ડીંગના પ્રોજેક્ટ વિઝન 2020 નો શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ યોજાયો.

નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કે.પી.વિદ્યાર્થી ભવન ખાતે નવી મલ્ટીસ્ટોરી બિલ્ડીંગના પ્રોજેક્ટ વિઝન 2020 નો શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ યોજાયો.

Let's Connect

sm2p0