અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ હાઉસ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશન એન્ડ ગવર્નન્સ સમિટ 2020 યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ હાઉસ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશન એન્ડ ગવર્નન્સ સમિટ 2020 યોજાઈ.

અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ હાઉસ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશન એન્ડ ગવર્નન્સ સમિટ 2020 યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0