ગાંધીનગર ખાતે ગ્લોબલ પાટીદાર બિઝનેસ સમિટ 2020નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, કેન્દ્રીયમંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે ગ્લોબલ પાટીદાર બિઝનેસ સમિટ 2020નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, કેન્દ્રીયમંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે ગ્લોબલ પાટીદાર બિઝનેસ સમિટ 2020નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, કેન્દ્રીયમંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0