રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર રીતે જમીન પચાવી પાડવાની પ્રવૃતિને ડામવા મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં આજરોજ રાજ્યની કેબિનેટ દ્વારા 'ધ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ(પ્રોહીબિશન) એકટ-2020'ને મંજૂરી આપવાના ઐતિહાસિક નિર્ણયને આવકારતા અને અભિનંદન આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર રીતે જમીન પચાવી પાડવાની પ્રવૃતિને ડામવા મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં આજરોજ રાજ્યની કેબિનેટ દ્વારા 'ધ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ(પ્રોહીબિશન) એકટ-2020'ને મંજૂરી આપવાના ઐતિહાસિક નિર્ણયને આવકારતા અને અભિનંદન આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર રીતે જમીન પચાવી પાડવાની પ્રવૃતિને ડામવા મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં આજરોજ રાજ્યની કેબિનેટ દ્વારા 'ધ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ(પ્રોહીબિશન) એકટ-2020'ને મંજૂરી આપવાના ઐતિહાસિક નિર્ણયને આવકારતા અને અભિનંદન આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Let's Connect

sm2p0