નાણામંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ રજૂ કરશે રાજ્યનું વર્ષ 2020 - 21 માટેનું બજેટ લાઈવ નિહાળો: • BJP Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નાણામંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ રજૂ કરશે રાજ્યનું વર્ષ 2020 - 21 માટેનું બજેટ

લાઈવ નિહાળો:

• BJP Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નાણામંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ રજૂ કરશે રાજ્યનું વર્ષ 2020 - 21 માટેનું બજેટ લાઈવ નિહાળો: • BJP Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0