રાજ્યનું વર્ષ 2020 - 21 માટેનું બજેટ રજૂ કરવા વિધાનસભા ગૃહ પહોંચતા નાણામંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યનું વર્ષ 2020 - 21 માટેનું બજેટ રજૂ કરવા વિધાનસભા ગૃહ પહોંચતા નાણામંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

રાજ્યનું વર્ષ 2020 - 21 માટેનું બજેટ રજૂ કરવા વિધાનસભા ગૃહ પહોંચતા નાણામંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0