ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવ સિદ્ધિ: 👉 કડાણા દાહોદ ઉદવહન સિંચાઈ યોજના-લિફટ ઈરિગેશન સ્કીમને ‘‘બેસ્ટ ઈમ્પિલિમેન્ટેશન ઓફ વોટર રિસોર્સિસ પ્રોજેક્ટ’’ સીબીઆઈપી એવોર્ડ-2020 નું સન્માન મળ્યુ 👉 રૂ.1054 કરોડની યોજના નિર્ધારિત સમયથી સાડા ચાર મહિના વહેલી પૂર્ણ કરાઈ 👉 આ યોજનાથી આદિજાતિ વિસ્તારોના 5 હજાર ખેડૂતોને ખરીફ અને રવિ મોસમ માટે સિંચાઈ વ્યવસ્થા મળતી થઈ છે. 👉 આ ઉદવહન સિંચાઈ યોજનાથી 24775 એકર વિસ્તારમાં સિંચાઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ બની તથા આદિજાતિ વિસ્તારના 209 ગામો તથા દાહોદ શહેરને પીવાના પાણીનો લાભ મળ્યો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવ સિદ્ધિ:

👉 કડાણા દાહોદ ઉદવહન સિંચાઈ યોજના-લિફટ ઈરિગેશન સ્કીમને ‘‘બેસ્ટ ઈમ્પિલિમેન્ટેશન ઓફ વોટર રિસોર્સિસ પ્રોજેક્ટ’’ સીબીઆઈપી એવોર્ડ-2020 નું સન્માન મળ્યુ

👉 રૂ.1054 કરોડની યોજના નિર્ધારિત સમયથી સાડા ચાર મહિના વહેલી પૂર્ણ કરાઈ

👉 આ યોજનાથી આદિજાતિ વિસ્તારોના 5 હજાર ખેડૂતોને ખરીફ અને રવિ મોસમ માટે સિંચાઈ વ્યવસ્થા મળતી થઈ છે.

👉 આ ઉદવહન સિંચાઈ યોજનાથી 24775 એકર વિસ્તારમાં સિંચાઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ બની તથા આદિજાતિ વિસ્તારના 209 ગામો તથા દાહોદ શહેરને પીવાના પાણીનો લાભ મળ્યો

ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવ સિદ્ધિ: 👉 કડાણા દાહોદ ઉદવહન સિંચાઈ યોજના-લિફટ ઈરિગેશન સ્કીમને ‘‘બેસ્ટ ઈમ્પિલિમેન્ટેશન ઓફ વોટર રિસોર્સિસ પ્રોજેક્ટ’’ સીબીઆઈપી એવોર્ડ-2020 નું સન્માન મળ્યુ 👉 રૂ.1054 કરોડની યોજના નિર્ધારિત સમયથી સાડા ચાર મહિના વહેલી પૂર્ણ કરાઈ 👉 આ યોજનાથી આદિજાતિ વિસ્તારોના 5 હજાર ખેડૂતોને ખરીફ અને રવિ મોસમ માટે સિંચાઈ વ્યવસ્થા મળતી થઈ છે. 👉 આ ઉદવહન સિંચાઈ યોજનાથી 24775 એકર વિસ્તારમાં સિંચાઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ બની તથા આદિજાતિ વિસ્તારના 209 ગામો તથા દાહોદ શહેરને પીવાના પાણીનો લાભ મળ્યો

Let's Connect

sm2p0