રાજકોટ ખાતે “સવન રાજકોટ મેરેથોન 2019”નો ફલેગઓફ આપી પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી Mohanbhai kundariya સહીતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે “સવન રાજકોટ મેરેથોન 2019”નો ફલેગઓફ આપી પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી Mohanbhai kundariya સહીતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાજકોટ ખાતે “સવન રાજકોટ મેરેથોન 2019”નો ફલેગઓફ આપી પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી Mohanbhai kundariya સહીતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0