વલસાડના ઉદવાડા ખાતે પારસીઓના પવિત્ર અગ્નિ ઇરાનશાહના દર્શન કરીને ઇરાનશાહ ઉદવાડા ઉત્સવ 2019નો પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વલસાડના ઉદવાડા ખાતે પારસીઓના પવિત્ર અગ્નિ ઇરાનશાહના દર્શન કરીને ઇરાનશાહ ઉદવાડા ઉત્સવ 2019નો પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

વલસાડના ઉદવાડા ખાતે પારસીઓના પવિત્ર અગ્નિ ઇરાનશાહના દર્શન કરીને ઇરાનશાહ ઉદવાડા ઉત્સવ 2019નો પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

Let's Connect

sm2p0