ગઈ કાલે સુપ્રિમ કોર્ટમાં કોંગ્રેસના સાંસદ કપિલ સિબ્બલે બાબરી મસ્જિદ માટે દલીલ કરી હતી (જે તેમનો અધિકાર છે). તે તેમ કરવા માટે હકદાર છે પરંતુ 2019 સુધી સુનાવણી મોકુફ રાખવી તે કેટલું યોગ્ય છે? શા માટે તેઓ ચૂંટણી સાથે રામ મંદિરને જોડે છે? શું આવા વિચાર યોગ્ય છે

BJPWaveInGujarat

ગઈ કાલે સુપ્રિમ કોર્ટમાં કોંગ્રેસના સાંસદ કપિલ સિબ્બલે બાબરી મસ્જિદ માટે દલીલ કરી હતી (જે તેમનો અધિકાર છે). તે તેમ કરવા માટે હકદાર છે પરંતુ 2019 સુધી સુનાવણી મોકુફ રાખવી તે કેટલું યોગ્ય છે? શા માટે તેઓ ચૂંટણી સાથે રામ મંદિરને જોડે છે? શું આવા વિચાર યોગ્ય છે #BJPWaveInGujarat

ગઈ કાલે સુપ્રિમ કોર્ટમાં કોંગ્રેસના સાંસદ કપિલ સિબ્બલે બાબરી મસ્જિદ માટે દલીલ કરી હતી (જે તેમનો અધિકાર છે). તે તેમ કરવા માટે હકદાર છે પરંતુ 2019 સુધી સુનાવણી મોકુફ રાખવી તે કેટલું યોગ્ય છે? શા માટે તેઓ ચૂંટણી સાથે રામ મંદિરને જોડે છે? શું આવા વિચાર યોગ્ય છે #BJPWaveInGujarat

Let's Connect

sm2p0