અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા દ્વારા આયોજિત કાંકરિયા કાર્નિવલ - 2019નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, મેયર શ્રી બિજલબેન પટેલ તથા સાંસદ શ્રી એચ.એસ.પટેલ સહિતના આગેવાનો-હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા દ્વારા આયોજિત કાંકરિયા કાર્નિવલ - 2019નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, મેયર શ્રી બિજલબેન પટેલ તથા સાંસદ શ્રી એચ.એસ.પટેલ સહિતના આગેવાનો-હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા દ્વારા આયોજિત કાંકરિયા કાર્નિવલ - 2019નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, મેયર શ્રી બિજલબેન પટેલ તથા સાંસદ શ્રી એચ.એસ.પટેલ સહિતના આગેવાનો-હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0