ભારતીય જનતા પાર્ટીની સંગઠનાત્મક ચૂંટણી અંતર્ગત પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી અધિકારી શ્રી રાધા મોહન સિંહે વર્ષ 2019 - 22 ના ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી જે પી નડ્ડાજી ની બિનહરીફ વરણી કરી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય જનતા પાર્ટીની સંગઠનાત્મક ચૂંટણી અંતર્ગત પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી અધિકારી શ્રી રાધા મોહન સિંહે વર્ષ 2019 - 22 ના ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી જે પી નડ્ડાજી ની બિનહરીફ વરણી કરી.

ભારતીય જનતા પાર્ટીની સંગઠનાત્મક ચૂંટણી અંતર્ગત પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી અધિકારી શ્રી રાધા મોહન સિંહે વર્ષ 2019 - 22 ના ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી જે પી નડ્ડાજી ની બિનહરીફ વરણી કરી.

Let's Connect

sm2p0