વિધાનસભા ચૂંટણી - 2017 માટે લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi એ મોરબી, પ્રાચી, પાલીતાણા અને નવસારીમાં વિશાળ માનવમહેરામણ વચ્ચે કર્યો ધુંવાધાર ચૂંટણી પ્રચાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિધાનસભા ચૂંટણી - 2017 માટે લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi એ મોરબી, પ્રાચી, પાલીતાણા અને નવસારીમાં વિશાળ માનવમહેરામણ વચ્ચે કર્યો ધુંવાધાર ચૂંટણી પ્રચાર.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

વિધાનસભા ચૂંટણી - 2017 માટે લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi એ મોરબી, પ્રાચી, પાલીતાણા અને નવસારીમાં વિશાળ માનવમહેરામણ વચ્ચે કર્યો ધુંવાધાર ચૂંટણી પ્રચાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0