ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી - 2017 અંતર્ગત વાવ, સાવલી, ચાણસ્મા, વટવા, દિયોદર તથા દેવગઢબારિયા ખાતે ભાજપના ઉમેદવારોને ગુજરાતભરમાં મળ્યું બહોળું જનસમર્થન જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી - 2017 અંતર્ગત વાવ, સાવલી, ચાણસ્મા, વટવા, દિયોદર તથા દેવગઢબારિયા ખાતે ભાજપના ઉમેદવારોને ગુજરાતભરમાં મળ્યું બહોળું જનસમર્થન

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી - 2017 અંતર્ગત વાવ, સાવલી, ચાણસ્મા, વટવા, દિયોદર તથા દેવગઢબારિયા ખાતે ભાજપના ઉમેદવારોને ગુજરાતભરમાં મળ્યું બહોળું જનસમર્થન જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0