વિધાનસભા ચૂંટણી - 2017ની પ્રથમ તબક્કાની 89 બેઠકો માટે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah સહિત અનેક કેન્દ્ર અને રાજ્યના આગેવાનો દ્વારા ઝંઝાવાતી ચૂંટણી પ્રચારના પ્રારંભ સાથે ગુજરાતભરમાં જનસભાઓને મળ્યો જનતા તરફથી ભવ્ય આવકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિધાનસભા ચૂંટણી - 2017ની પ્રથમ તબક્કાની 89 બેઠકો માટે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah સહિત અનેક કેન્દ્ર અને રાજ્યના આગેવાનો દ્વારા ઝંઝાવાતી ચૂંટણી પ્રચારના પ્રારંભ સાથે ગુજરાતભરમાં જનસભાઓને મળ્યો જનતા તરફથી ભવ્ય આવકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

વિધાનસભા ચૂંટણી - 2017ની પ્રથમ તબક્કાની 89 બેઠકો માટે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah સહિત અનેક કેન્દ્ર અને રાજ્યના આગેવાનો દ્વારા ઝંઝાવાતી ચૂંટણી પ્રચારના પ્રારંભ સાથે ગુજરાતભરમાં જનસભાઓને મળ્યો જનતા તરફથી ભવ્ય આવકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0