ભારતીય જનતા પાર્ટી કર્ણાવતી મહાનગર દ્વારા આયોજિત "કર્ણાવતી પ્રિમિયર લીગ - 2016"(KPL-2016) અંતર્ગત ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનો શુભારંભ કરાવતા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય જનતા પાર્ટી કર્ણાવતી મહાનગર દ્વારા આયોજિત "કર્ણાવતી પ્રિમિયર લીગ - 2016"(KPL-2016) અંતર્ગત ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનો શુભારંભ કરાવતા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

ભારતીય જનતા પાર્ટી કર્ણાવતી મહાનગર દ્વારા આયોજિત "કર્ણાવતી પ્રિમિયર લીગ - 2016"(KPL-2016) અંતર્ગત ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનો શુભારંભ કરાવતા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

Let's Connect

sm2p0