મેક ઈન ઇન્ડિયાની ફળશ્રુતિ 👉 વૈશ્વિક સ્તરે સંરક્ષણ સાધનોની નિકાસ કરતા દેશોની યાદીમાં ભારતે પ્રથમ વખત સ્થાન મેળવ્યું 👉 સંરક્ષણના સાધનોની આયાતમાં વર્ષ 2015 થી અત્યાર સુધીમાં 32%નો ઘટાડો નોંધાયો 👉 ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ભારતીય બુલેટપ્રુફ જેકેટની 18 દેશોમાં નિકાસ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મેક ઈન ઇન્ડિયાની ફળશ્રુતિ

👉 વૈશ્વિક સ્તરે સંરક્ષણ સાધનોની નિકાસ કરતા દેશોની યાદીમાં ભારતે પ્રથમ વખત સ્થાન મેળવ્યું

👉 સંરક્ષણના સાધનોની આયાતમાં વર્ષ 2015 થી અત્યાર સુધીમાં 32%નો ઘટાડો નોંધાયો

👉 ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ભારતીય બુલેટપ્રુફ જેકેટની 18 દેશોમાં નિકાસ

મેક ઈન ઇન્ડિયાની ફળશ્રુતિ 👉 વૈશ્વિક સ્તરે સંરક્ષણ સાધનોની નિકાસ કરતા દેશોની યાદીમાં ભારતે પ્રથમ વખત સ્થાન મેળવ્યું 👉 સંરક્ષણના સાધનોની આયાતમાં વર્ષ 2015 થી અત્યાર સુધીમાં 32%નો ઘટાડો નોંધાયો 👉 ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ભારતીય બુલેટપ્રુફ જેકેટની 18 દેશોમાં નિકાસ

Let's Connect

sm2p0