મોદી સરકારમાં તીવ્ર ગતિથી થઇ રહ્યું છે નેશનલ હાઇવે નું નિર્માણ ✔️ વર્ષ 2013-14 ની સરખામણીએ વર્ષ 2018-19માં પ્રતિ દિવસ નેશનલ હાઇવેના નિર્માણની ગતિમાં 256% નો વધારો થયો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારમાં તીવ્ર ગતિથી થઇ રહ્યું છે નેશનલ હાઇવે નું નિર્માણ

✔️ વર્ષ 2013-14 ની સરખામણીએ વર્ષ 2018-19માં પ્રતિ દિવસ નેશનલ હાઇવેના નિર્માણની ગતિમાં 256% નો વધારો થયો

મોદી સરકારમાં તીવ્ર ગતિથી થઇ રહ્યું છે નેશનલ હાઇવે નું નિર્માણ ✔️ વર્ષ 2013-14 ની સરખામણીએ વર્ષ 2018-19માં પ્રતિ દિવસ નેશનલ હાઇવેના નિર્માણની ગતિમાં 256% નો વધારો થયો

Let's Connect

sm2p0