વર્ષ 2007 થી મોરબીમાં વસતા આશરે 1000 પાકિસ્તાન શરણાર્થીઓ ને પણ કોરોના મહામારીના સમયમાં કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ મળી રહ્યો છે આવો જાણીએ તેઓના પ્રતિભાવ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વર્ષ 2007 થી મોરબીમાં વસતા આશરે 1000 પાકિસ્તાન શરણાર્થીઓ ને પણ કોરોના મહામારીના સમયમાં કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ મળી રહ્યો છે આવો જાણીએ તેઓના પ્રતિભાવ

વર્ષ 2007 થી મોરબીમાં વસતા આશરે 1000 પાકિસ્તાન શરણાર્થીઓ ને પણ કોરોના મહામારીના સમયમાં કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ મળી રહ્યો છે આવો જાણીએ તેઓના પ્રતિભાવ

Let's Connect

sm2p0