કોંગ્રેસના ચરણસિંઘે પ્રધાનમંત્રી શ્રીને 2002 ના રમખાણો માટે જામા મસ્જિદમાં જઈને માફી માંગવી જોઈએ, પણ આખો દેશ જાણે જ છે કે કોંગ્રેસ પ્રેરિત NGO દ્વારા ખોટા આરોપ કરવામાં આવ્યા હતા જે જૂઠા સાબિત થયા છે છતાં પણ વોટબેન્કનું તુષ્ટિકરણ કરવા કોંગ્રેસ ફરી 2002 નો ઉલ્લેખ 2017માં કરી રહી છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસના ચરણસિંઘે પ્રધાનમંત્રી શ્રીને 2002 ના રમખાણો માટે જામા મસ્જિદમાં જઈને માફી માંગવી જોઈએ, પણ આખો દેશ જાણે જ છે કે કોંગ્રેસ પ્રેરિત NGO દ્વારા ખોટા આરોપ કરવામાં આવ્યા હતા જે જૂઠા સાબિત થયા છે છતાં પણ વોટબેન્કનું તુષ્ટિકરણ કરવા કોંગ્રેસ ફરી 2002 નો ઉલ્લેખ 2017માં કરી રહી છે

કોંગ્રેસના ચરણસિંઘે પ્રધાનમંત્રી શ્રીને 2002 ના રમખાણો માટે જામા મસ્જિદમાં જઈને માફી માંગવી જોઈએ, પણ આખો દેશ જાણે જ છે કે કોંગ્રેસ પ્રેરિત NGO દ્વારા ખોટા આરોપ કરવામાં આવ્યા હતા જે જૂઠા સાબિત થયા છે છતાં પણ વોટબેન્કનું તુષ્ટિકરણ કરવા કોંગ્રેસ ફરી 2002 નો ઉલ્લેખ 2017માં કરી રહી છે

Let's Connect

sm2p0