કોંગ્રેસના એક પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદીએ 2002 નાં રમખાણો માટે જામા મસ્જિદમાં જઈને માફી માંગવી જોઈએ. આખો દેશ જાણે છે કે 2002 નાં રમખાણોમાં કોંગ્રેસ પ્રેરિત NGO દ્વારા જે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા, તે કોઈ પણ કેસમાં મોદીજી પર કોઈ આરોપ સાબિત થયો નથી - શ્રી Amit Shah.

GujaratWithNaMo

કોંગ્રેસના એક પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદીએ 2002 નાં રમખાણો માટે જામા મસ્જિદમાં જઈને માફી માંગવી જોઈએ. આખો દેશ જાણે છે કે 2002 નાં રમખાણોમાં કોંગ્રેસ પ્રેરિત NGO દ્વારા જે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા, તે કોઈ પણ કેસમાં મોદીજી પર કોઈ આરોપ સાબિત થયો નથી - શ્રી Amit Shah. #GujaratWithNaMo

કોંગ્રેસના એક પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદીએ 2002 નાં રમખાણો માટે જામા મસ્જિદમાં જઈને માફી માંગવી જોઈએ. આખો દેશ જાણે છે કે 2002 નાં રમખાણોમાં કોંગ્રેસ પ્રેરિત NGO દ્વારા જે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા, તે કોઈ પણ કેસમાં મોદીજી પર કોઈ આરોપ સાબિત થયો નથી - શ્રી Amit Shah. #GujaratWithNaMo

Let's Connect

sm2p0