મોદી સરકાર 2.0 નું એક વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ યુવા મોરચા ના પ્રમુખ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ એ સુરત જિલ્લા, સુરત મહાનગર અને કર્ણાવતી મહાનગરના યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાશ્રીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલ સંવાદ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકાર 2.0 નું એક વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ યુવા મોરચા ના પ્રમુખ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ એ સુરત જિલ્લા, સુરત મહાનગર અને કર્ણાવતી મહાનગરના યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાશ્રીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલ સંવાદ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.

મોદી સરકાર 2.0 નું એક વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ યુવા મોરચા ના પ્રમુખ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ એ સુરત જિલ્લા, સુરત મહાનગર અને કર્ણાવતી મહાનગરના યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાશ્રીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલ સંવાદ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.

Let's Connect

sm2p0