નિહાળો ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી ને મોદી સરકાર 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવા પર ABP ન્યૂઝ ના ઈન્ટવ્યુમાં આજે સાંજે 7 કલાકે લાઈવ નિહાળો : 👉 Facebook.com/BJP4Gujarat 👉 Twitter.com/BJP4Gujarat 👉 Youtube.com/BJP4Gujarat

1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearOfModi2

નિહાળો ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી ને મોદી સરકાર 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવા પર ABP ન્યૂઝ ના ઈન્ટવ્યુમાં આજે સાંજે 7 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :

👉 Facebook.com/BJP4Gujarat
👉 Twitter.com/BJP4Gujarat
👉 Youtube.com/BJP4Gujarat

#1YearOfModi2

નિહાળો ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી ને મોદી સરકાર 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવા પર ABP ન્યૂઝ ના ઈન્ટવ્યુમાં આજે સાંજે 7 કલાકે લાઈવ નિહાળો : 👉 Facebook.com/BJP4Gujarat 👉 Twitter.com/BJP4Gujarat 👉 Youtube.com/BJP4Gujarat #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0