કોરોના સંકટનો સામનો કરી રહેલા દેશના અર્થતંત્રને આત્મનિર્ભર બનાવવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ જાહેર કર્યું રૂ. 20 લાખ કરોડનું આર્થિક પેકેજ

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

કોરોના સંકટનો સામનો કરી રહેલા દેશના અર્થતંત્રને આત્મનિર્ભર બનાવવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ જાહેર કર્યું રૂ. 20 લાખ કરોડનું આર્થિક પેકેજ
#AatmanirbharBharat

કોરોના સંકટનો સામનો કરી રહેલા દેશના અર્થતંત્રને આત્મનિર્ભર બનાવવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ જાહેર કર્યું રૂ. 20 લાખ કરોડનું આર્થિક પેકેજ #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0