મોદી સરકાર 2.0નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાજપે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર ઘણી પ્રવૃત્તિઓ કરી અને જન સંવાદ દ્વારા રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે પોતાનું સમર્પણ સાબિત કર્યું. કાર્યકર્તાઓ દ્વારા દેશને મદદ કરવા માટે 51 લાખથી વધુ સેનિટાઇઝર અને 1.5 કરોડથી વધુ ફેસ માસ્કનું વિતરણ કરાયું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકાર 2.0નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાજપે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર ઘણી પ્રવૃત્તિઓ કરી અને જન સંવાદ દ્વારા રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે પોતાનું સમર્પણ સાબિત કર્યું.

કાર્યકર્તાઓ દ્વારા દેશને મદદ કરવા માટે 51 લાખથી વધુ સેનિટાઇઝર અને 1.5 કરોડથી વધુ ફેસ માસ્કનું વિતરણ કરાયું.

મોદી સરકાર 2.0નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાજપે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર ઘણી પ્રવૃત્તિઓ કરી અને જન સંવાદ દ્વારા રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે પોતાનું સમર્પણ સાબિત કર્યું. કાર્યકર્તાઓ દ્વારા દેશને મદદ કરવા માટે 51 લાખથી વધુ સેનિટાઇઝર અને 1.5 કરોડથી વધુ ફેસ માસ્કનું વિતરણ કરાયું.

Let's Connect

sm2p0