નિહાળો મોદી 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી નું સંબોધન આવતીકાલે બપોરે 4 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

1YearofModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearofModi2

નિહાળો મોદી 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી નું સંબોધન આવતીકાલે બપોરે 4 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :
• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

#1YearofModi2

નિહાળો મોદી 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી નું સંબોધન આવતીકાલે બપોરે 4 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat #1YearofModi2

Let's Connect

sm2p0