ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા ફેસબુક લાઈવ ના માધ્યમથી 'આત્મનિર્ભર પેકેજ ની સરળ સમજણ અને કોરોના બાદ અર્થતંત્ર ની પરિસ્થિતિ' વિષય પર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શ્રી જૈનિકભાઈ વકીલ નું વ્યાખ્યાન તા.: 20 મે, 2020 - બુધવાર સમય: સાંજે 7:30 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • BJP Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા ફેસબુક લાઈવ ના માધ્યમથી 'આત્મનિર્ભર પેકેજ ની સરળ સમજણ અને કોરોના બાદ અર્થતંત્ર ની પરિસ્થિતિ' વિષય પર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શ્રી જૈનિકભાઈ વકીલ નું વ્યાખ્યાન

તા.: 20 મે, 2020 - બુધવાર
સમય: સાંજે 7:30 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :
• BJP Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા ફેસબુક લાઈવ ના માધ્યમથી 'આત્મનિર્ભર પેકેજ ની સરળ સમજણ અને કોરોના બાદ અર્થતંત્ર ની પરિસ્થિતિ' વિષય પર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શ્રી જૈનિકભાઈ વકીલ નું વ્યાખ્યાન તા.: 20 મે, 2020 - બુધવાર સમય: સાંજે 7:30 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • BJP Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0