મોદી સરકાર 2.0 ના પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવા પર પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને પ્રદેશ યુવા મોરચા પ્રમુખ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ એ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી વર્ચ્યુઅલ સંવાદ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વડોદરા મહાનગર યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કર્યું.

1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearOfModi2

મોદી સરકાર 2.0 ના પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવા પર પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને પ્રદેશ યુવા મોરચા પ્રમુખ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ એ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી વર્ચ્યુઅલ સંવાદ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વડોદરા મહાનગર યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કર્યું.
#1YearOfModi2

મોદી સરકાર 2.0 ના પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવા પર પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને પ્રદેશ યુવા મોરચા પ્રમુખ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ એ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી વર્ચ્યુઅલ સંવાદ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વડોદરા મહાનગર યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કર્યું. #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0