મોદી 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમ થી બપોરે 12 કલાકે પ્રેસવાર્તા ને સંબોધશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમ થી બપોરે 12 કલાકે પ્રેસવાર્તા ને સંબોધશે

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

મોદી 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમ થી બપોરે 12 કલાકે પ્રેસવાર્તા ને સંબોધશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0