મોદી સરકાર 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવા ના અવસરે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પ્રકાશ જાવડેકરજી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી 11 જૂન, 2020 - ગુરૂવાર ના રોજ સાંજે 5 કલાકે સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ઝોનની જન સંવાદ રેલી ને સંબોધશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકાર 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવા ના અવસરે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પ્રકાશ જાવડેકરજી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી 11 જૂન, 2020 - ગુરૂવાર ના રોજ સાંજે 5 કલાકે સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ઝોનની જન સંવાદ રેલી ને સંબોધશે

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

મોદી સરકાર 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવા ના અવસરે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પ્રકાશ જાવડેકરજી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી 11 જૂન, 2020 - ગુરૂવાર ના રોજ સાંજે 5 કલાકે સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ઝોનની જન સંવાદ રેલી ને સંબોધશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0