કોરોના સંકટનો સામનો કરવા માટે આ 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું આર્થિક પેકેજ આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન માટેની મહત્વપૂર્ણ કડી તરીકે કામ કરશે. આ પેકેજ ભારતના જીડીપીના લગભગ 10% જેટલું છે. 2020 માં 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને ગતિ આપશે. : પીએમ મોદીજી

AatmanirbharBharat

કોરોના સંકટનો સામનો કરવા માટે આ 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું આર્થિક પેકેજ આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન માટેની મહત્વપૂર્ણ કડી તરીકે કામ કરશે. આ પેકેજ ભારતના જીડીપીના લગભગ 10% જેટલું છે. 2020 માં 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને ગતિ આપશે. : પીએમ મોદીજી
#AatmanirbharBharat

કોરોના સંકટનો સામનો કરવા માટે આ 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું આર્થિક પેકેજ આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન માટેની મહત્વપૂર્ણ કડી તરીકે કામ કરશે. આ પેકેજ ભારતના જીડીપીના લગભગ 10% જેટલું છે. 2020 માં 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને ગતિ આપશે. : પીએમ મોદીજી #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0