અડાલજ ખાતે આયોજિત મેગા બ્રાહ્મણ બિઝનેસ સમિટ - 2 નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ ત્રિવેદી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા તથા પ્રદેશ મંત્રી શ્રી અમિત ઠાકર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અડાલજ ખાતે આયોજિત મેગા બ્રાહ્મણ બિઝનેસ સમિટ - 2 નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ ત્રિવેદી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા તથા પ્રદેશ મંત્રી શ્રી અમિત ઠાકર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અડાલજ ખાતે આયોજિત મેગા બ્રાહ્મણ બિઝનેસ સમિટ - 2 નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ ત્રિવેદી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા તથા પ્રદેશ મંત્રી શ્રી અમિત ઠાકર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0