ખેડૂતો માટે ઐતિહાસિક નિર્ણય: હયાત વીજભારની મર્યાદામાં ખેડૂતો 2 મોટરનો ઉપયોગ કરી શકશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખેડૂતો માટે ઐતિહાસિક નિર્ણય: હયાત વીજભારની મર્યાદામાં ખેડૂતો 2 મોટરનો ઉપયોગ કરી શકશે.

ખેડૂતો માટે ઐતિહાસિક નિર્ણય: હયાત વીજભારની મર્યાદામાં ખેડૂતો 2 મોટરનો ઉપયોગ કરી શકશે.

Let's Connect

sm2p0