ભારત સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો બીજા ક્રમનો દેશ હોવા છતાં, એક લાખ લોકોની વસ્તીએ કોરોનાના સૌથી ઓછા કેસ છે.

1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearOfModi2

ભારત સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો બીજા ક્રમનો દેશ હોવા છતાં, એક લાખ લોકોની વસ્તીએ કોરોનાના સૌથી ઓછા કેસ છે.
#1YearOfModi2

ભારત સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો બીજા ક્રમનો દેશ હોવા છતાં, એક લાખ લોકોની વસ્તીએ કોરોનાના સૌથી ઓછા કેસ છે. #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0