ગુજરાતની જીવાદોરી એટલે નર્મદા નદી. આ નર્મદા પર બંધ બને અને તેના પાણીનો લાભ સમગ્ર ગુજરાત મેળવે તે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્વપ્ન. 1961 માં ખાતમુહૂર્ત પામેલી આ યોજનાને પરિપૂર્ણ કરી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. સંપૂર્ણ નિર્મિત સરદાર સરોવર ડેમનું લોકાર્પણ થયું ત્યારે, ગુજરાતમાં દુષ્કાળ અને પીવાના પાણીની અછત ભૂતકાળ બનશે અને નર્મદાના નીર થકી ગુજરાત વિકાસના નવા આયામો સર કરશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતની જીવાદોરી એટલે નર્મદા નદી. આ નર્મદા પર બંધ બને અને તેના પાણીનો લાભ સમગ્ર ગુજરાત મેળવે તે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્વપ્ન. 1961 માં ખાતમુહૂર્ત પામેલી આ યોજનાને પરિપૂર્ણ કરી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. સંપૂર્ણ નિર્મિત સરદાર સરોવર ડેમનું લોકાર્પણ થયું ત્યારે, ગુજરાતમાં દુષ્કાળ અને પીવાના પાણીની અછત ભૂતકાળ બનશે અને નર્મદાના નીર થકી ગુજરાત વિકાસના નવા આયામો સર કરશે.

ગુજરાતની જીવાદોરી એટલે નર્મદા નદી. આ નર્મદા પર બંધ બને અને તેના પાણીનો લાભ સમગ્ર ગુજરાત મેળવે તે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્વપ્ન. 1961 માં ખાતમુહૂર્ત પામેલી આ યોજનાને પરિપૂર્ણ કરી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. સંપૂર્ણ નિર્મિત સરદાર સરોવર ડેમનું લોકાર્પણ થયું ત્યારે, ગુજરાતમાં દુષ્કાળ અને પીવાના પાણીની અછત ભૂતકાળ બનશે અને નર્મદાના નીર થકી ગુજરાત વિકાસના નવા આયામો સર કરશે.

Let's Connect

sm2p0