👉 કોવિડ-19 સામેની લડાઇ માટે લાગુ કરવામાં આવેલા લૉકડાઉન પ્રતિબંધોના કારણે દેશભરમાં ફસાયેલા લોકોના આવનજાવન માટે વિશેષ ટ્રેનો દોડાવવામાં આવશે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

👉 કોવિડ-19 સામેની લડાઇ માટે લાગુ કરવામાં આવેલા લૉકડાઉન પ્રતિબંધોના કારણે દેશભરમાં ફસાયેલા લોકોના આવનજાવન માટે વિશેષ ટ્રેનો દોડાવવામાં આવશે
#IndiaFightsCorona

👉 કોવિડ-19 સામેની લડાઇ માટે લાગુ કરવામાં આવેલા લૉકડાઉન પ્રતિબંધોના કારણે દેશભરમાં ફસાયેલા લોકોના આવનજાવન માટે વિશેષ ટ્રેનો દોડાવવામાં આવશે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0