કોવિડ19 સામેની લડતમાં ભારત અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના સંબંધની પ્રતીતિ કરાવતી સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના આલ્પ્સના મેટરહોર્ન પર્વત પર ભારતીય તિરંગાની આ તસ્વીર

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોવિડ19 સામેની લડતમાં ભારત અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના સંબંધની પ્રતીતિ કરાવતી સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના આલ્પ્સના મેટરહોર્ન પર્વત પર ભારતીય તિરંગાની આ તસ્વીર
#IndiaFightsCorona

કોવિડ19 સામેની લડતમાં ભારત અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના સંબંધની પ્રતીતિ કરાવતી સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના આલ્પ્સના મેટરહોર્ન પર્વત પર ભારતીય તિરંગાની આ તસ્વીર #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0