અમદાવાદ સીવિલ હોસ્પિટલ ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કોવિડ-19 ની પરિસ્થિતિ ની સમીક્ષા અર્થે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

અમદાવાદ સીવિલ હોસ્પિટલ ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કોવિડ-19 ની પરિસ્થિતિ ની સમીક્ષા અર્થે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ.
#GujaratFightsCovid19

અમદાવાદ સીવિલ હોસ્પિટલ ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કોવિડ-19 ની પરિસ્થિતિ ની સમીક્ષા અર્થે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0