દેશની આઝાદી માટે માત્ર 19 વર્ષની વયે જાન ન્યોછાવર કરનાર મહાન ક્રાંતિકારી અમર શહીદ ખુદીરામ બોઝના બલિદાન દિવસ પર તેમને શત શત નમન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશની આઝાદી માટે માત્ર 19 વર્ષની વયે જાન ન્યોછાવર કરનાર મહાન ક્રાંતિકારી અમર શહીદ ખુદીરામ બોઝના બલિદાન દિવસ પર તેમને શત શત નમન

દેશની આઝાદી માટે માત્ર 19 વર્ષની વયે જાન ન્યોછાવર કરનાર મહાન ક્રાંતિકારી અમર શહીદ ખુદીરામ બોઝના બલિદાન દિવસ પર તેમને શત શત નમન

Let's Connect

sm2p0